Khóa Học

-13%
 Khóa Học Menu Tổng Hợp  Khóa Học Menu Tổng Hợp
5,600,000₫ 6,400,000₫

Khóa Học Menu Tổng Hợp

5,600,000₫ 6,400,000₫

-14%
 Khóa Học Basic Barista  Khóa Học Basic Barista
5,000,000₫ 5,800,000₫

Khóa Học Basic Barista

5,000,000₫ 5,800,000₫

-18%
 Khóa Học Tea & Milk Tea  Khóa Học Tea & Milk Tea
3,700,000₫ 4,500,000₫

Khóa Học Tea & Milk Tea

3,700,000₫ 4,500,000₫

-13%
 Khóa Học Basic Latte Art  Khóa Học Basic Latte Art
5,400,000₫ 6,200,000₫

Khóa Học Basic Latte Art

5,400,000₫ 6,200,000₫