Trà Đen

 Hồng Trà Thượng Hạng WAO (1Kg)  Hồng Trà Thượng Hạng WAO (1Kg)
218,000₫
 Trà Đen Nguyên Lá WAO (1kg)  Trà Đen Nguyên Lá WAO (1kg)
179,000₫
 Trà Đen Đặc Biệt WAO (1kg)  Trà Đen Đặc Biệt WAO (1kg)
201,000₫
 Trà Đen B'Lao WAO (1kg)  Trà Đen B'Lao WAO (1kg)
121,000₫