Trà Nguyên Lá WAO

 Hồng Trà Thượng Hạng WAO (1Kg)  Hồng Trà Thượng Hạng WAO (1Kg)
218,000₫
 Trà Đen Nguyên Lá WAO (1kg)  Trà Đen Nguyên Lá WAO (1kg)
179,000₫
-9%
 Trà Oolong Kim Tuyên WAO  Trà Oolong Kim Tuyên WAO
490,000₫ 540,000₫

Trà Oolong Kim Tuyên WAO

490,000₫ 540,000₫

-11%
Trà Oolong Tứ Quý Trà Oolong Tứ Quý
512,000₫ 576,000₫

Trà Oolong Tứ Quý WAO

512,000₫ 576,000₫

 Trà Xanh Lài (Nhài) WAO (1kg)  Trà Xanh Lài (Nhài) WAO (1kg)
189,000₫
 Trà Oolong Đặc Biệt WAO (1kg)  Trà Oolong Đặc Biệt WAO (1kg)
216,000₫
 Trà Oolong Rang WAO (1kg)  Trà Oolong Rang WAO (1kg)
279,000₫
 Trà Oolong Sữa WAO (1kg)  Trà Oolong Sữa WAO (1kg)
149,000₫
 Trà Đen Đặc Biệt WAO (1kg)  Trà Đen Đặc Biệt WAO (1kg)
201,000₫
 Trà Hoa Atiso Đỏ Hibiscus WAO  Trà Hoa Atiso Đỏ Hibiscus WAO
90,000₫
 Trà Đen B'Lao WAO (1kg)  Trà Đen B'Lao WAO (1kg)
121,000₫